logo

UPACARA SAMAWARTANA SMK NEGERI BALI MANDARA

Salam, SKANBARA HEBAT!

SMK Negeri Bali Mandara bersama SMA Negeri Bali Mandara menyelenggarakan Upacara Samawartana untuk melepas kelulusan para peserta didik kelas XII. Kegiatan spiritual ini dilaksanakan di Padmasana BALI ACADEMY sebagai salah satu ritual khas BALI ACADEMY, SMK dan SMA Negeri Bali Mandara, sekaligus sebagai pelengkap dari Upacara Sisia Upanayana yang dilaksanakan pada awal peserta didik memulai masa pendidikannya.

Upacara Samawartana adalah upacara mengakhiri masa Brahmachari atau masa menuntut ilmu. Di masa kini, kita menyebutnya dengan istilah Wisuda. Konsep pelaksanaan Upacara Samawartana di SMK dan SMA Negeri Bali Mandara diilhami oleh filosofi ajaran Hindu. Sama seperti ketika kita mengadakan pesta perpisahan sebagai tanda selesainya masa pendidikan, begitu pula sebagai tanda berakhirnya tahap pertama kehidupan, yaitu Brahmachari Asrama menuju tahap selanjutnya; Ghrihasta Ashrama. Umat Hindu melaksanakan upacara ritual Samavartana.

Upacara ini sebagai tanda selesainya masa pendidikan awal dan memasuki lapangan pekerjaan dan membangun keluarga. Samavartana Samskara bertujuan untuk memberikan petunjuk dan tuntunan terakhir tentang pengendalian indria, berdana punia dan kesejahteraan umat manusia. Pelaksanaan Upacara Samawartana ini juga sekaligus sebagai implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam tata kehidupan sekolah.

Selamat, kepada para peserta didik kelas XII. Dunia menantimu, pergi dan taklukanlah.
Doa dan restu kami senantiasa menyertai.
_r.

Foto Ruben Guterres.

Foto Ruben Guterres.

Foto Ruben Guterres.

Foto Ruben Guterres.

Foto Ruben Guterres.

Foto Ruben Guterres.

Foto Ruben Guterres.

Foto Ruben Guterres.

Foto Ruben Guterres.

Foto Ruben Guterres.

Foto Ruben Guterres.

Foto Ruben Guterres.

Foto Ruben Guterres.

Foto Ruben Guterres.

Foto Ruben Guterres.

Foto Ruben Guterres.

Foto Ruben Guterres.